ולאדימיר מדם, זכרונות

Scan_Pic0001Scan_Pic0002

זכרונותיו האוטוביוגרפיים של ולאדימיר מדם (1923-1879) "פון מיין לעבן" ("מחיי") יצאו לאור על ידי "ועד ולאדימיר מדם" בניו יורק בשנת 1923. מדם התחיל בכתיבתם עוד בהיותו בוורשה, אך עיקר מלאכתו עשה כבר לאחר עזיבתה.

חודש ימים לאחר שהגיע מדם לארצות הברית בינואר 1921 החל בפרסום הדברים בהמשכים בעיתון הסוציאליסטי היהודי הניו יורקי "פארוורטס", שבעריכת א.ב קאהאן. המחבר חתם את זכרונותיו באפיזודה של שחרורו מבית הסוהר הצאריסטי עם כיבוש ווארשה על ידי הגרמנים במלחמת העולם הראשונה (אוגוסט 1915). את פעילותו הציבורית והמדינית שלאחר מכן, תחת הכיבוש הגרמני בימים הראשונים של פולין העצמאית ועד להגירתו בסוף 1920 הגדיר מדם כ"רבת תוכן ומעניינת יותר", מאשר בכל השנים שקדמו לה. אולם הוא לא כללה בזכרונותיו, לדברי עצמו, מחמת חסרונו של מרחק זמן מתאים. בינתיים הכריעה אותו מחלתו ושני כרכי הספר (עם הקדמה של א.ב קאהאן) הופיעו כבר לאחר מותו.

ולאדימיר מדם

זכרונות

תרגם מיידיש: פסח בן עמרם

הוצאת ספרים ע"ש י.ל. פרץ

תל אביב 1984