לעבנס פראגן

לכבוד האחד במאי נגד מלחמה! בעד שלום! בעד סוציאליזם! גליון 35, מאי 1954
לכבוד האחד במאי
נגד מלחמה! בעד שלום! בעד סוציאליזם!
גליון 35, מאי 1954

אפריל מאי 1952. הזמנה ל 19 באפריל

לעבנס פראגן. שישים יאר בונד
מאי 53 לכבוד האחד במאי
מיט בונדישר עקשנות