מיכאל מסביר דאיקייט בישראלית

חבר הבונד מיכאל ווינאפעל  מתוך ראיון לקראת הסרט על הבונדאים. תל אביב 2007