מן העיתונות

ה"בונד" – לבחירות / דבר / 1959

חברי הבונד חגגו 60 שנה לאיגודם / דבר / 1957

זרויים ופזורים / א. גיא / חרות / 1951