ספרים

ולאדימיר מדם, האגדה של תנועת הפועלים היהודית. זכרונותזכרונותיו האוטוביוגרפיים של ולאדימיר מדם (1923-1879)
"פון מיין לעבן" ("מחיי")
יצאו לאור על ידי "ועד ולאדימיר מדם" בניו יורק בשנת 1923. מדם התחיל בכתיבתם עוד בהיותו בוורשה, אך עיקר מלאכתו עשה כבר לאחר עזיבתה.

חודש ימים לאחר שהגיע מדם לארצות הברית בינואר 1921 החל בפרסום הדברים בהמשכים בעיתון הסוציאליסטי היהודי הניו יורקי "פארוורטס", שבעריכת א.ב קאהאן. המחבר חתם את זכרונותיו באפיזודה של שחרורו מבית הסוהר הצאריסטי עם כיבוש ווארשה על ידי הגרמנים במלחמת העולם הראשונה (אוגוסט 1915). את פעילותו הציבורית והמדינית שלאחר מכן, תחת הכיבוש הגרמני בימים הראשונים של פולין העצמאית ועד להגירתו בסוף 1920 הגדיר מדם כ"רבת תוכן ומעניינת יותר", מאשר בכל השנים שקדמו לה. עוד…

אוטונומיה תרבותית ומאבק מעמדי

אוטונומיה תרבותית ומאבק מעמדי
התפתחות המצע הלאומי של הבונד, 1903-1893

כותב: יואב פלד

תרגמה מאנגלית: מיכל אלפון

הוצאה: הקיבוץ המאוחד, 1997

*

*

*

כריכת הספר

הביוגרפיה של מארק אדלמן: יהודי הוא מי שמגן על חלשים
הביוגרפיה שחיברו שני עיתונאים פולנים, שמבוססת על סדרת שיחות עם מי שהיה אחד ממפקדי מרד גטו ורשה, מאפשרת להבין אחרת את זיכרון השואה
דניאל בלטמן
התפרסם לראשונה ב"הארץ" ב: 29.02.2012 

מארק אדלמן: לוחם, מהפכן, אדם
ויטולד ברש וקשישטוף בורנטקו. מפולנית: מיכאל הנדלזלץ.
הוצאת ספרי עליית הגג, ידיעות ספרים, 621 עמ'

עוד…

*ללל

כותרת הספרהגטו לוחם
צעירי הבונד בגטו ורשה
מארק אדלמן
תרגמה מפולנית: רות שנפלד
תרגום מיידיש: שלום לוריא

עריכה ומבואות: דניאל בלטמן
הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל אביב, 2001
מתוך ההקדמה לספר שכתב דניאל בלטמן "שנים רבות לפני שראה אור בעברית, עמד הספר הזה במרכזו של ויכוח חריף שהתנהל בישראל. ההסטוריה שלו מתחילה כמה חודשים לאחר המלחמה, עת ישב מארק אדלמן, על פי בקשתם של חבריו לתנועת הבונד, ורשם את אשר זכר מתקופת הגטו, הגירוש לטרבלינקה והמרד."

book avatar

עיונים בסוציאליזם היהודי
אסופת מאמרים
משה מישקינסקי.
מכון בן-גוריון לחקר ישראל, הציונות ומורשת בן-גוריון, הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, המכון לחקר התפוצות, אוניברסיטת תל-אביב, מכון גוטאיינר לחקר הבונד ותנועת הפועלים היהודית, אוניברסיטת חיפה.
תשס"ד, 413 עמ'

עוד…