על האתר

תנועת הבונד, היהודית סוציאליסטית, לחמה על הזכות של היהודים לחיות בשוויון זכויות מלא בכל מקום בו הם נמצאים, היתה התנועה החזקה ביותר בקרב יהודי פולין ערב מלחמת העולם השנייה וגם היריבה המשמעותית ביותר של התנועה הציונית. פעילי ואוהדי הבונד ששרדו את המלחמה ובחרו להגיע לישראל ניסו להמשיך ולהפיץ בארץ את רעיונות התנועה וגם לקיים את עצמם בארץ שהתנכרה לשפתם ותרבותם. האתר הזה מוקדש להם ולרעיונותיהם.